به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با محرومیت عضویت کاندیدای ریاست جمهوری در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کردند.


جزئیات بررسی شده در صحن علنی امروز مجلس به شرح زیر است:


براساس ماده 31 وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای زیر اقدام می‌کند:


1- وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت
2- یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس.
3- دادستان کل کشور
4- وزیر اطلاعات
5- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره یک این ماده.

 

براساس تبصره یک ماده 31 وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیئت نظارت بر انتخابات معرفی می کند و با  رعایت تبصره دو این ماده پس از تایید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر از معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهارنفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.


براساس تبصره دو این ماده چنانچه هیئت مرکزی نظارت بر هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد وزیر کشور موظف است پس از تایید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد دهند.


هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتباً اعلام کند. براساس تبصره سه این ماده هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.