برادر، خواهر! اینكه نخست وزیر شما اولین جمله ای كه گفت(مقلد امام بودن) بود، این در حقیقت، بیان یك مجموعه ای از خواست های قشر عظیم از این جامعه بود، من فقط برایش یك كلمه انتخاب كردم. هر كس بخواهد ببیند در این زمان، انقلابی هست یا نه، باید ببیند مقلد امام هست یا نه...


مقلد امام، ولایت فقیه كه می گوییم یعنی صاحب امر بودن و صاحب تصرف بودن در امر، منحصر در یك نفر است...

باز هم روی عنصر(مقلد امام بودن) تكیه می كنم،بعنوان اولین شرط و اولین كلام...و در همین رابطه است كه دومین ویژگی را اعلام كردم كه فرزند ملت هستم...من، همیشه معتقد بودم كه این مردم، بزرگترین عنصرشان، عنصر رهبری مذهبی است و در مرجعیت خلاصه می شود و تبلور پیدا می كند،چون این اعتقاد را داشتم و دارم، خودم را فرزند ملت می دانم...

ما نمی خواهیم انقلابمان را با توپ و تفنگ و با دخالت در كشورها صادر كنیم...اگر خدا به ما توفیق بدهد كه بتوانیم این مكتب را آن طور كه هست بشناسیم و در عملمان پیاده كنیم،بهترین وسیله برای صدور انقلاب خواهد بود...

ما در كشورهای خارج،دو بعد را می توانیم تعقیب كنیم:یكی منافع كشورمان به هر شكلی كه شده،یكی صدور انقلابمان ولو منافع كشورمان را از نظر مادی عقب ببرد. ما به صدور انقلاب ،به مراتب، بیشتر ارزش قائل هستیم تا منافع مادی... ما انقلابمان ،انقلاب اسلامی است و امیدمان به جهانی شدن اسلام است...
برچسب ها :
شهید رجایی ,