عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محكومان دادگاهها به مناسبت عید فطر

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنا به درخواست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محكومان محاكم عمومی، انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر كشور موافقت كردند.
متن نامه آیت الله آملی لاریجانی و پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محضر مبارك حضرت آیت الله خامنه‌ای ادام الله ظله الوارف
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهدای سلام و تحیات
احتراماً، ضمن عرض تبریك فرارسیدن عید سعید فطر، در اجرای بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارك تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محكومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح كه به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.
الف- محكومان به حبس كه در زندان بسر می‌برند، مشروط بر اینكه دارای سابقه محكومیت كیفری مشمول ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامی نباشند:
١- باقیمانده محكومیت محكومان به حبس تا یكسال.
۲- یك دوم محكومیت محكومان به حبس بیش از یكسال تا پنج سال.
۳- یك سوم محكومیت محكومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.
۴- باقیمانده محكومیت محكومان به حبس بیش از ١۵ سال درصورتی كه حداقل ١۰ سال تحمل حبس نموده باشند.
۵- باقیمانده محكومیت حبس كلیه محكومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذكور در مواد ٧١٨ و ٧١٩ قانون مجازات اسلامی.
۶- باقیمانده محكومیت حبس زنانی كه به حكم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده دار می‌باشند.
۷- باقیمانده محكومیت حبس محكومان بیمار صعب العلاج یا مبتلایان به بیماریهای مسری غیرقابل علاج كه مراتب بیماری آنان مورد تأیید كمیسیون پزشكی قانونی قرار گرفته باشد.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ٢٩١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۸- باقیمانده محكومیت حبس و جزای نقدی محكومان زیر ١٨ سال تمام و ذكور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵٠ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشكی قانونی مراكز استان‌ها به شرط آنكه یك سوم مجازات را تحمل نموده باشند.

ب ـ محكومان به جزای نقدی كه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند:

١- باقیمانده محكومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.
۲- چهار پنجم محكومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یك ریال تا یك میلیارد ریال.

ج ـ محكومیت محكومان به حبس تا شش ماه با رعایت شق ۳ بند «د» كه محكومیت آنان قطعی گردیده هر چند تا كنون شروع به اجرا نشده باشد.

 
د ـ شرایط استفاده از عفو:
١- عدم برخورداری از عفو در محكومیتهای قبلی.
۲- عدم ارتكاب جرم جدید در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳- نداشتن شاكی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ٢٩/اسفند/١٣٩١.
هـ ـ مرتكبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشد:
١- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی كه میزان محكومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد یا دارای سابقه محكومیت مشابه می‌باشند.
۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر؛ (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرایم بندهای ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد.)
۳- قاچاق اسلحه و مهمات.
۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.
۵- آدم ربایی.
۶- تجاوز به عنف.
۷- دایر كردن مركز فساد و فحشاء.
۸- اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری.
۹- جعل اسكناس و ضرب سكه تقلبی.
والامر الیكم والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
صادق لاریجانی
۲۲/مرداد/٩١
-----------------------------
بسم الله الرّحمن الرّحیم

با سلام و تحیت و تبریك، با پیشنهاد جنابعالی مندرج در این اوراق موافقت می‌شود.
والسلام علیكم و رحمه الله
سید علی خامنه‌ای
۲۸/مرداد ماه/١۳۹١
برچسب ها :
آزادی زندانیان ,  عفو و رحمت اسلامی ,  عفو آزادیان ,  موافقت رهبر با آزادی زندانیان ,