خوب تر از روزهای سبز بهشت
روزهای با تو بودن خوب است؛ خوب تر از روزهای سبز بهشت.

چقدر عطر آمدنت را دوست دارم! در آستانه تو که می ایستم، خداوند را حس می کنم. با تو می شود همه سرنوشت ها را عوض کرد.

من یقین دارم که شب های قدر تو، شب های رقم خوردن سرنوشتند.

وقتی که عطر تو را حس می کنم، دوست دارم زودتر برسی، تا دوباره چشم انتظار افطارهایت بنشینم و نیمه های شب، به شوق سحر بیدار شوم.

چقدر صدای اذان، دل نشین تر می شود، وقتی که تو آمده باشی!

صدای ربنا را که می شنوم، بوی بهشت را احساس می کنم.

هر روز موقع افطار که می شود، گمان می کنم که در آستانه بهشت ایستاده ام و دارم به کاینات فخر می فروشم.
عباس محمدیمسافر خوش قدممسافری رسیده است در هیئت آفتاب، که در توشه هر روزه اش، برای پنجره گشوده قلب ها، یک جزء از نورِ کلام خدا را کنار گذاشته است.

سحرهایش، از روشنی بال های ملائک سرشار است و قنوتِ دست ها را به شاخه «اللهم انی اسئلک من بهائک بأبهاه»، خواهد آویخت. رمضان آمده است؛ همان میهمان خوش قدم هر ساله که ساعت همه دل ها را با آهنگِ روحانی اذان کوک می کند و بر تمام دقایق، عطرِ خوش بندگی می پاشد.

مسافری رسیده است که گردِ عصیان را از صورتِ احساس می شوید و در دیدگان آینه ها، رخسار زیبای ماه را می نشاند.

آمده تا دست های تهی مان را بگیرد و به ضیافت صمیمانه آن یار بنده نواز ببرد؛

بنشاندمان پای سفره ای پربرکت، که هرچه از خوان کریمانه دوست لقمه بر می داریم، گسترده تر و باشکوه تر جلوه می کند.

فاطره ذبیح زاده


رویدادِ شفافِ تقواسبزترین فصل نیایش در راه است و دست ها
چقدر مناسب رویشند!

درهای سَحَرهای رحمت، گشوده خواهد شد و چشم ها
چقدر برازنده اشک ریزی اند!

باید از هم اکنون، روزها را به مستانگی شب های قدر نوید داد.

موسم خانه تکانی است.
بیاورید تیرگی ها را تا با زمزم نیایش، شسته شوند.

فصل «الغوث»های حماسه آفرین روبه روی لشکر مکّار
شیطان است.

شب های «افتتاح»، روشن ترین ساعات روح ماست که در آن،
به رویداد شفاف تقوا برسیم.

از هم اکنون، سجاده ها عطر رمضان را می شنوند.

اینک، طلیعه پرارزش تقرب را دریاب و بر این هدیه آسمانی درود بفرست و بر خوانِ «رمضان» بنشین.
برچسب ها :
حلول ماه رمضان ,