شیعه آنلاین: از عجیب ترین طرح جمع آوری ماهواره ، رونمایی شد. این طرح که «تحویل داوطلبانه ماهواره» نام دارد، در یکی از مساجد تهران فعال شده است.

بر اساس این طرح، اهالی منطقه به صورت داوطلبانه ماهواره های خود را به مسجد آورده و تحویل می دادند و در عوض مورد تقدیر مسئولان مسجد قرار می گرفتند.

تعداد 175 دستگاه ماهواره به علاوه دیش «به صورت داوطلبانه از اهالی منطقه تهرانپارس» تحویل گرفته شده است.