شهادت بهار تاریخ است و"دوست آسمانی"من،گل واژه مقدسی ازاین بهار بی بدیل است میخواهیم روزوماه تولدت رابه روزوماه شهادت شهیدی پیوند زنیم که هردوتولد پاک وبی آلایشی ازحقیقتند. درطرح"دوست آسمانی" شما روزوماه تولد خودتان را مانند 11تیر به 30003207 پیامک میکنی، تا آدرس شهیدی راازبهشت زهرا تهران به شما ارسال شود که شهادتش درهمان روزوماه تولد شما باشد، شما هم به رسم دوستی به او حداقل یک بار در هر فصل سر میزنید و این می شود شروع یک دوستی آسمانی.سلام ما را به دوست آسمانی ات برسان

برچسب ها :
طرح دوست آسمانی ,