*ولادت جوانه ی خورشید کربلا،حضرت علی اکبر و روز جوان، تبریک و تهنیت*

11شعبان میلاد یوسف حسین، حضرت علی اکبر، و روز جوان بر جوانان مبارک.قد دلجویش به شاخه شمشاد می‏ماند؛ سایه‏ گستر و پربار.
جام چشم‏هایش چون شط شراب است، زلال و درخشنده‏ تر از آفتاب.
کمال ابروانش به رعد شباهت دارد؛ به ستیغ کوه.
طره مشکین گیسوانش، شاخه طوبی را به یاد می‏آورد؛ سبک و رها چون موج.
حُسن یوسف در مقابل توفان زیبایی‏ اش، پیراهن درید و شاهدان عالم قرب، از شکوه وجودش، پای در گل ماندند و خوبرویان دل بُرده از جهان، انگشت حیرت خویش را به بهای ترنج بریدند.
اما این زیبایی صورت، حجابی است تا آن سر غیبیه، مکتون بماند و این ظاهر خَلقی، آن باطن خُلقی را پرده‏داری می‏کند.
صدف را دیده ‏اید که با همه زیبایی و شگفتی‏اش، محزون مروارید است؟
تا صدف را نگشایید، کجا می‏توانید به آن گوهر پنهانی وجود دست یابید؟!
این کوثرنشان حیدری‏ نسب، در جمال لم یزلی‏اش، آیینه‏ داری پیامبر اکرم صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله را می‏کند، اما تو در تعلق و تعیین این جلوه و جذبه ظاهری نمان.
پشت این آیینه هزار جلوه، وجود صیقل یافته‏ ای است که بیش از همه، بر حقیقت پنهان محمدیه صلی ‏الله‏ علیه‏ و‏آله نزدیک است.
بی‏ جهت علی اکبر صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله را پیامبر دوباره آل اللّه‏ ننامیده‏ اند؛ تو بهانه این نسبت را در ظهور عینی او جست‏جو می‏کنی، اما دلیل، در حضور غیبی اوست.
چاره‏ ای نیست! تو نیز برای یافتن آن نور پشت دریاها، باید در وجود حضرتش غرق شوی!
نزهت بادی